fbpx
Your search results

หลักสูตรโรงเรียนอินเตอร์ ในไทยมีอะไรบ้าง เปรียบเทียบชัดๆ ก่อนตัดสินใจส่งลูกเรียน

Posted by sittidach on May 27, 2014
0

หลักสูตรโรงเรียนอินเตอร์ในไทย มีอะไรบ้าง เปรียบเทียบชัดๆ ก่อนตัดสินใจส่งลูกเรียน

หลักสูตรโรงเรียนอินเตอร์เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่พอใกล้ถึงช่วงเปิดเทอมทีไร คุณพ่อคุณแม่หลายท่านก็เริ่มรวบรวมข้อมูลหาโรงเรียนดีๆ เพื่อที่จะให้ลูกเข้าไปเรียน ซึ่งโรงเรียนอินเตอร์ ถือเป็นตัวเลือกแรกๆ เพราะใช้หลักสูตรจากต่างประเทศ และมีสภาพแวดล้อมที่ทันสมัย เป็นการสร้างโอกาสให้กับลูกๆ ในอนาคตได้ แต่หลายคนสงสัย ว่าหลักสูตรของโรงเรียนอินเตอร์ในไทย มีอะไรบ้าง? ลูกจะได้ฝึกภาษาแบบไหน เราเลยรวบรวมหลักสูตรมาให้ พร้อมเปรียบเทียบแบบชัดๆ เพื่อให้พ่อแม่ทุกคน เลือกหลักสูตรที่ตรงใจลูกมากที่สุด

1.หลักสูตรระบบอังกฤษ (British Curriculum)

เป็นรูปแบบการเรียนการสอน ตามกระทรวงศึกษาธิการของประเทศอังกฤษ สำหรับหลักสูตรจะเน้นใช้ภาษาที่ถูกต้อง
ให้ความสำคัญกับการเรียน มากกว่ากิจกรรม ในส่วนของชั้นมัธยมตอนต้น จะใช้หลักสูตรที่เรียกว่า IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) จะเรียน 8-9 วิชา สำหรับการแบ่งชั้นเรียน ตามหลักสูตรอังกฤษจะเรียกระดับชั้นเป็น Year มีตั้งแต่อนุบาล ไปจนถึงมัธยมปลายเพื่อเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย

ตัวอย่างโรงเรียน

 • Bangkok Patana School
 • Bangkok Prep International School
 • Brighton College Bangkok

2.หลักสูตรระบบอเมริกา (American Curriculum)

เป็นหลักสูตรโรงเรียนอินเตอร์ที่ได้รับการประเมินและรับรองจากองค์กรจากสหรัฐอเมริกาที่เป็นที่รู้จักระดับสากล ได้แก่ Western Association of Schools and Colleges (WASC), New England Association of Schools and Colleges (NEASC) หรือสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (ONESQA)เน้นความต้องการของนักเรียน ให้อิสระในการเรียนรู้ ได้ลองทำกิจกรรมใหม่ๆ โดยโรงเรียนอินเตอร์ระบบนี้ จะวัดผลรายวิชาเป็นภายใน เพื่อให้นักเรียนสะสมหน่วยกิตให้จบตามหลักสูตรของอเมริกา โดยระบบนี้จะเริ่มสอนตอนอายุ 5 ปี 

ตัวอย่างโรงเรียน

 • International School of Bangkok (ISB) 
 • Ruamrudee International School (RIS) 
 • BASIS International School Bangkok 

3.หลักสูตร IB (International Baccalaureate)

เป็นหลักสูตรที่เกิดจากการนำระบบการศึกษาจากทั่วโลกมาผสมผสานกัน เป็นหลักสูตรที่เน้นกระบวนการสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามพัฒนาการ 3 ระดับ เหมาะกับเด็กนักเรียนที่มีอายุ 3-19 ปี เป็นระบบการสอนแบบสากลที่ไม่ว่าจะอยู่ประเทศใดในโลกก็จะมีความเท่าเทียมกัน และต้องได้รับการอนุมัติจากองค์กร IBO หรือ International Baccalaureate Organization และจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่เรียกว่า International Baccalaureate (IB) แม้จะคล้ายกับหลักสูตรของอเมริกัน แต่ความแตกต่างคือการนำวัฒนธรรมจากทุกประเทศ มาผนวกกับการเรียนการสอน ไม่ได้เจาะจงหลักสูตรจากประเทศสหรัฐอเมริกาฯ เพียงอย่างเดียวเท่านั้น

ตัวอย่างโรงเรียน

 • KIS International School)
 • NIST International School 
 • Prem Tinsulanonda International School (PTIS) 

4.หลักสูตรสิงคโปร์ (Singapore’s Education System)

เป็นหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในโลก จุดเด่นหลัก คือความเข้มข้นทางวิชาการ เน้นวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รวมไปถึงเรื่องภาษาที่ใช้ 3 ภาษาในการสื่อสาร คือ อังกฤษ , ไทย และจีน (แมนดาริน) ส่วนการแบ่งระดับชั้นเรียน จะมีภาคการศึกษาพื้นฐาน 10 ปี แบ่งเป็น ประถมศึกษา 6 ปี และมัธยมศึกษา 4 ปี สำหรับหลักสูตรโรงเรียนอินเตอร์อินเตอร์สิงคโปร์ จะมีความคล้ายคลึงกับโรงเรียนสิงคโปร์ แตกต่างกันตรงที่ 2 ปีสุดท้ายในระดับมัธยม จะมีการจัดการศึกษาก่อนเข้ามหาวิทยาลัย เช่น การศึกษาด้านเทคนิค , อาชีวศึกษา เป็นต้น

ตัวอย่างโรงเรียน

 • Anglo Singapore International School (ASIS) 
 • Glory Singapore International School 
 • Singapore International School of Bangkok (SISB)  

5.หลักสูตร มอนเตสซอรี่ (Montessori) 

เป็นโรงเรียนที่กำลังได้รับความนิยม จากหมู่ผู้ปกครองยุคใหม่ ที่พัฒนาการเรียนการสอน ตามความต้องการของเด็กๆ หลักการสอน คือให้เด็กเรียนรู้ระยะแรกของชีวิต เป็นช่วงพัฒนาสติปัญญา ครูจะเฝ้าสังเกตพัฒนาการของเด็กๆ และใช้ประโยชน์จากช่วงนี้ในการจัดการเรียนการสอนให้ดีที่สุด มีการเตรียมสิ่งแวดล้อม ที่ให้เด็กได้มีอิสระของตัวเอง เด็กๆ สามารถเรียนรู้ได้เองแบบไร้ข้อจำกัด กิจกรรมจะแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือกลุ่มประสบการณ์ชีวิต ฝึกให้เด็กมีระเบียบวินัย , กลุ่มประสาทสัมผัส ฝึกให้เด็กใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 กลุ่มวิชาการ (คณิตศาสตร์และภาษา) เพื่อสร้างพื้นฐานความรู้เรื่องจำนวนตัวเลขและการอ่าน การเขียน นอกจากนี้การเรียนจะเน้นแบบคละอายุ ให้ช่วงอายุห่างกันประมาณ 3 ปี มีทั้งเด็กที่อายุมากกว่า , เท่ากัน และน้อยกว่า

ตัวอย่างโรงเรียน

 • Casa Bambino International Preschool
 • Modern Montessori International Pre-School

จะเลือกหลักสูตรโรงเรียนอินเตอร์แบบไหนขึ้นอยู่กับความพร้อมและความชอบของเด็กๆ ข้อแนะนำคุณพ่อ คุณแม่ อาจลองให้น้องได้ว่าทั้ง 5 หลักสูตร มีความแตกต่างกันอย่างไร จะช่วยให้การตัดสินใจง่ายมากขึ้น ทุกหลักสูตรโรงเรียนอินเตอร์ในไทยแต่ละแห่งมีจุดเด่นไม่แพ้กัน แต่สิ่งหนึ่งที่เห็นชัด คือการเน้นใช้ภาษาที่สอง ที่จะมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตในอนาคต และเพิ่มโอกาสในการทำสิ่งต่างๆ ได้ดี พร้อมทั้งมีสภาพแวดล้อมที่จะช่วยพัฒนาเด็กๆ ให้เติบโตแบบมีคุณภาพได้

Compare Listings